• Veerkrachtige buurt
 • Ongedeelde buurt
 • Duurzame buurt
 • Verbonden buurt

Heechterp Vernieuwt! De 24 portiekflats in Heechterp met 576 woningen zijn verouderd. Elkien gaat deze slopen en vervangen door andere woningen. De gemeente gaat de buitenruimte in de wijk opnieuw maken. Daarom werken Elkien en de gemeente samen. Bewoners weten natuurlijk zelf het beste wat hun wensen zijn voor de nieuwe wijk. Daarom vernieuwen we Heechterp samen met u.

We zijn al even bezig met de plannen voor Heechterp. De gemeente en Elkien hebben eerst een toekomstvisie voor Heechterp gemaakt en deze samen met bewoners en huurdersorganisaties uitgewerkt tot een masterplan. Daarna dachten we samen met bewoners na over de inrichting van de wijk voor het stedenbouwkundig plan. In het stedenbouwkundig plan bepalen we hoe de buitenruimte ingericht wordt en welke woningen er teruggebouwd worden. Eind november neemt de gemeenteraad een definitief besluit over het stedenbouwkundig plan. Daarna vraagt de gemeente het bestemmingsplan aan en gaan we de inrichtingsplannen maken.

Stap voor stap werken we samen aan Heechterp Vernieuwt!

Lees meer

Tijdlijn

Wat is de route naar een vernieuwde wijk?
We werken samen met u van ….

 • Toekomstvisie
 • Masterplan (wijkplan)
 • Stedenbouwkundig plan (inrichting)
 • Bestemmingsplan (begin 2023)
 • Omgevingsplan (zomer 2023)
 • Start werkzaamheden

Nieuws

 • 25 mei 2023
  Feest op het bouwterrein van de Wilgenflat!
  Na een aantal jaren van plannen maken gaat het nu echt beginnen: de nieuwbouw van de Wilgenflat! Op het bouwterrein van de flat vierden we met u de start van de grote wijkvernieuwing. De Wilgenflat is het eerste bouwproject. Toekomstige bewoners van de nieuwe Wilgenflat wonen allemaal al in Heechterp en zijn blij dat ze ook in de wijk kunnen blijven. Door het begraven van flessenpost lieten ze een boodschap achter voor de toekomst. Met gezellige muziek, lekkere hapjes gemaakt door het Wijkcentrum en een voorzichtig zonnetje was het een geslaagde middag! Met elkaar maken we van Heechterp een groene, duurzame wijk waar het prettig en veilig wonen is voor iedereen. Nu en in de toekomst. Op de bouwplaats zijn mooie portrefoto's van bewoners gemaakt. Natuurlijk delen we deze graag met u. Bekijk en download uw foto hier.  
  Lees meer
 • 8 mei 2023
  Feestelijke start wijkvernieuwing
  Het is zover! De wijkvernieuwing van Heechterp gaat nu echt van start met de bouw van de Wilgenflat. Dit feestelijke moment vieren we graag met u! Wij nodigen u uit voor het officiële start bouw moment op:

  Dinsdag 16 mei 2023 van 15.00 - 16.30 uur op het bouwterrein van de Wilgenflat

  Programma: 15.00 uur ontvangst en welkom op de bouwplaats 15.15 uur flessenpost begraven en onthulling bouwbord 15.30 uur hapje en drankje 16.30 uur einde Bent u erbij? In verband met de organisatie horen we graag of u komt. Bent u erbij? Meld u dan hier aan. We zien u graag op 16 mei!
  Lees meer
 • 20 feb 2023
  Inloopbijeenkomst Wilgenflat
  Binnenkort starten we met de bouw van de Wilgenflat: fase 1 van Heechterp Vernieuwt! Een aantal bewoners uit deel Zuid heeft tijdens het huisbezoek aangegeven graag naar een woning in de nieuwe Wilgenflat te verhuizen. Of hierover na te denken. Voor deze bewoners organiseerden wij samen met Bouwgroep Dijkstra Draisma vorige week een inloopbijeenkomst. Tijdens de bijeenkomst ervoeren bewoners hoe de nieuwe woning er straks uit ziet Door grote borden met afbeeldingen van de Wilgenflat, plattegronden en sfeerbeelden van de appartementen. En er was een plattegrond op ware grootte inclusief meubels! Zo konden de bewoners als het ware door de woning heen lopen. Daarnaast ontvingen zij informatie over het wonen in de nieuwe Wilgenflat en de kosten die zij hierbij kunnen verwachten. De reacties waren erg positief! Veel bewoners die de bijeenkomst bezochten willen graag naar de Wilgenflat verhuizen. Het grote voordeel hierbij is dat ze niet tijdelijk in een wisselwoning hoeven te wonen. Maar in één keer naar de nieuwbouwwoning kunnen verhuizen. Bewoners mogen aangeven in welk appartement zij het liefste willen wonen Iedereen mag 6 voorkeurskeuzes doorgeven. Dit kan nog tot en met woensdag 22 februari. Daarna wijzen wij de woningen toe. Met de toewijzing van de appartementen houden wij zoveel mogelijk rekening met ieders voorkeur. Voor 1 april horen de bewoners of en welk appartement ze toegewezen hebben gekregen.
  Lees meer
 • 9 feb 2023
  Nieuwsbrief februari 2023
  Deze week bezorgt het Bewoners Bedrijf Heechterp-Schieringen de nieuwsbrief van februari in de wijk. In deze nieuwsbrief leest u onder andere over de inloopbijeenkomst voor bewoners die naar de Wilgenflat willen verhuizen en een uitnodiging om uw mening te geven op het ontwerp bestemmingsplan. Ook staat er uitgelegd welke kosten Elkien vergoedt bij verhuizing en introduceren we Gapph Vastgoedbeheer. Bekijk hier de nieuwsbrief
  Lees meer
 • 18 jan 2023
  Eerste woningen tijdelijk verhuurt door Gapph
  Per 1 november is het Sociaal Pakket bij sloop afgekondigd voor deel Zuid van de wijk. Dit betekent dat bewoners uit fase 2, 3 en 4 nu bij verhuizing recht hebben op de verhuiskostenvergoeding. De eerste bewoners die niet in de wijk willen blijven wonen zijn al verhuist. Hierdoor komen er woningen leeg te staan. Omdat we niet willen dat de woningen die nu leeg komen te staan onbewoond blijven tot aan de sloop, worden deze woningen tijdelijk verhuurt door Gapph Vastgoedbeheer. Gapph Vastgoedbeheer helpt Elkien met het veilig en leefbaar houden van tijdelijk leeggekomen woningen in de wijk. Gapph verhuurd deze woningen tijdelijk via de leegstandswet. Zij zoeken hiervoor bewoners die bijdragen aan een prettige leefomgeving. Gapph heeft de eerste woningen verhuurd! De nieuwe bewoners zijn erg blij met hun tijdelijke woning.  
  Lees meer
 • 15 dec 2022
  Kerstactie
  Gister ontvingen de bewoners van de portiekwoningen in Heechterp een kerstkaart met tegoedbon van Elkien en Bouwgroep Dijkstra Draisma. Op vertoon van de kerstkaart krijgt u een gratis maaltijd in wijkrestaurant Lekker Briek in Wijkcentrum Heechterp-Schieringen! Lekker Briek is elke woensdag geopend. Komt u eten? Geef dan uiterlijk de dinsdag ervoor tot 17.00 uur uw reservering door. Dit kan bij de bar in het wijkcentrum of door te bellen naar telefoonnummer 058 266 54 13. Via de Facebookpagina reserveren kan ook. Wilt u liever een maaltijd afhalen en thuis eten? Dat mag natuurlijk ook. Geef bij de reservering door of u wilt afhalen of in het wijkrestaurant wilt eten. Wij wensen u allemaal fijne feestdagen en een mooi 2023!
  Lees meer
 • 14 nov 2022
  Stedenbouwkundig plan vastgesteld
  Vorige week stelden de Burgemeesters en wethouders van de gemeente Leeuwarden het Stedenbouwkundig plan voor Heechterp vast. Daarmee zijn we een stap verder in de grote wijkvernieuwing. De planning is dat de gemeenteraad eind november een definitief besluit neemt over het Stedenbouwkundig plan. We zijn al even bezig met de plannen voor Heechterp Elkien en de gemeente Leeuwarden hebben eerst een toekomstvisie gemaakt en deze samen met bewoners en huurdersorganisaties uitgewerkt tot een masterplan. Daarna dachten we samen met bewoners na over de inrichting van de wijk voor het stedenbouwkundig plan. Stap voor stap werken we samen aan Heechterp Vernieuwt! Het stedenbouwkundig plan is door reacties nog op een aantal punten aangepast Van 14 juli tot en met 24 augustus konden bewoners hun reactie geven op het stedenbouwkundig plan. Er zijn vier officiële reacties bij de gemeente binnengekomen. De gemeente heeft deze reacties verzameld en reageert daarop in een document naar de betreffende bewoners. Dit heet een reactienota. Het stedenbouwkundig plan is door de reacties nog op een aantal punten aangepast. U kunt het stedenbouwkundig plan hier bekijken. Burgemeesters en wethouders hebben het stedenbouwkundig plan vastgesteld Zij vragen nu aan de gemeenteraad om het stedenbouwkundig plan definitief vast te stellen. De gemeenteraad neemt waarschijnlijk eind november 2022 een besluit. Houd de agenda van de gemeenteraad op www.leeuwarden.nl/politiek-en-bestuur in de gaten voor de definitieve data. Hoe nu verder? Om de nieuwe plannen te kunnen bouwen, moet de gemeente het bestemmingsplan aanvragen. In een bestemmingsplan omschrijft de gemeente waarvoor de grond en gebouwen gebruikt mogen worden. En welke ontwikkelingen er in de toekomst mogen komen. Ook hier mogen bewoners straks weer reageren. Daarnaast gaan we inrichtingsplannen maken. Hierin werken we de inrichting van de wijk met nog meer details uit. Bij het maken van deze plannen krijgen bewoners weer een belangrijke rol om mee te denken.
  Lees meer
 • 31 okt 2022
  97% van de bewoners in deel Zuid stemt in met sloop
  De huisbezoeken in het zuidelijk deel van de wijk zijn afgerond Tijdens deze huisbezoeken hebben we samen met de bewoners gesproken over de sloop- en nieuwbouwplannen. En over de persoonlijke situatie en woonwensen van de bewoner. Ook hebben we gevraagd of de bewoner instemt met de sloopplannen. Dit is allemaal vastgelegd in het bewonersdocument. Maar liefst 97% van de bewoners in deel Zuid heeft ingestemd met de sloop van hun woning Elkien heeft met Nieuw Elan afgesproken dat minimaal 70% van de bewoners in moet stemmen met de sloop van hun woning. Dan mogen de plannen uitgevoerd worden. Theda Heijs van Nieuw Elan heeft de bewonersdocumenten gecontroleerd. Zij heeft geteld hoeveel bewoners akkoord zijn met de plannen en hoeveel er tegen zijn. Per 1 november kondigen wij het Sociaal Pakket bij sloop af voor fase 2, 3 en 4 De bewoners van deze fases hebben hierover bericht van ons ontvangen. Wij kondigen het Sociaal Pakket voor heel deel Zuid in één keer af. Dit betekent dat alle bewoners uit deel Zuid bij verhuizen recht hebben op de verhuiskostenvergoeding. Binnen het zuidelijk deel is het mogelijk om te verhuizen naar de nieuwe Wilgenflat. Of naar een andere plek binnen dit deel van de wijk. Fase 2 krijgt als eerste urgentie. Daarna fase 3 en 4. Urgentie op het overige bezit van Elkien krijgt u vanaf een jaar voordat de sloop in uw fase start.
  Lees meer
 • 25 okt 2022
  Spreekuur op afspraak
  Het spreekuur van Elkien is tijdelijk alleen op afspraak. Heeft u vragen? Neem dan gerust contact op met Daniëlle van der Wei. Zij is de projectleider sociaal van Elkien in de wijk. U kunt een afspraak met haar maken door te bellen naar 0513 635 735.
  Lees meer
 • 11 jul 2022
  Wijkmarkt van Heechterp Vernieuwt 9 juli
  Afgelopen zaterdag 9 juli organiseerden Elkien en gemeente Leeuwarden de wijkmarkt van Heechterp Vernieuwt! Hier presenteerden we het concept stedenbouwkundig plan aan u en u kon hierop reageren. In dit plan staat waar de nieuwe woningen en wegen straks komen en hoe de buitenruimte ingericht wordt. Was u niet bij de wijkmarkt aanwezig of wilt u het stedenbouwkundig plan nog eens rustig doorlezen? U vindt het plan hier. Van 14 juli tot en met 24 augustus kunt u nog officieel uw mening geven op het plan. Hoe u dit precies doet leest u op onze Info project pagina. Ook het verslag van de bijeenkomsten die hieraan voorafgingen kunt u terug vinden op onze website. Dit verslag vindt u hier. Naast marktkraampjes met alle informatie over de wijkvernieuwing was er meer te doen op de markt. De kinderen uit de wijk maakten tegels die later gebruikt worden bij de ontmoetingsplekken. Een fietsenmaker repareerde ter plekke fietsen in zijn bus. En natuurlijk mocht een springkussen niet ontbreken. We kijken terug op een geslaagde wijkmarkt met een goede sfeer en lekkere hapjes en drankjes verzorgd door het Wijkcentrum. Het was niet erg druk maar het druppelde mooi door qua bezoekers. Van de markt is een leuk filmpje gemaakt. Deze kunt u hier bekijken.  
  Lees meer
 • 27 jun 2022
  Komt u ook naar de wijkmarkt op 9 juli?
  U bent zaterdag 9 juli tussen 11 en 14 uur van harte welkom op de wijkmarkt van Heechterp Vernieuwt! Gemeente Leeuwarden en Elkien organiseren de wijkmarkt en laten de plannen tot nu toe zien. Op het veldje achter de flat aan de Archipelweg 224 t/m 236 organiseren we een markt met alle informatie over de wijkvernieuwing. Ook organisaties uit de wijk zijn aanwezig. Kinderen kunnen springen op het springkussen en een speciale zelfgemaakte tegel knutselen. Deze plaatsen we later terug in de wijk, op of bij de ontmoetingsplekken. U komt toch ook? Bekijk de uitnodiging hier.
  Lees meer
 • 3 jun 2022
  Bijeenkomst deel midden en Noord op maandag 13 juni
  Op maandag 13 juni organiseren we een bijeenkomst over deel midden en Noord van de wijk. Stap voor stap werken we de plannen verder uit. In deze bijeenkomst kijken we naar meer details voor dit deel van de wijk. Waar komen de woningen straks te staan en waar komen de wegen. Hoe richten we de buitenruimte in? Dit doen we in het stedenbouwkundig plan. En u kunt weer met ons mee doen! Bewoners van Heechterp nodigden we uit via deze uitnodiging. Denkt u ook (weer) mee over de toekomst van de wijk? Op 23 april gingen we al in gesprek over deel Zuid. Het verslag van deze bijeenkomst leest u hier. U bent welkom op 13 juni in Wijkcentrum Heechterp Schieringen aan de Egelantierstraat 5.
  Lees meer
 • 31 mei 2022
  Nieuwsbrief juni 2022
  Deze week bezorgt het Bewoners Bedrijf Heechterp-Schieringen de nieuwsbrief van juni in de wijk. In deze nieuwsbrief leest u onder andere een terugblik op de bijeenkomst van deel Zuid op 23 april en een vooruitblik naar de bijeenkomst voor deel midden en Noord. Ook staat de voorlopige planning voor de sloop en nieuwbouw per woonveld in deze nieuwsbrief. Bekijk hier de nieuwsbrief 
  Lees meer
 • 30 mei 2022
  Voorlopige planning wijkvernieuwing
  We kunnen ons goed voorstellen dat bewoners graag willen weten wanneer hun woning wordt gesloopt. In dit overzicht ziet u de voorlopige planning voor de uitvoering van de sloop en nieuwbouw. Dit doen we straks per woonveld. Op deze kaart ziet u in welk woonveld uw woning ligt. We beginnen met nieuwbouw op woonveld 1 en werken daarna de komende 10 jaar van Zuid naar Noord.
  Lees meer
 • 4 mei 2022
  Terugblik bijeenkomst deel Zuid
  Zaterdag 23 april organiseerden we samen met de Gemeente Leeuwarden en Huurdersplatform Nieuw Elan een bijeenkomst in Heechterp. Samen met bewoners gingen we aan de slag met het stedenbouwkundig plan. We gingen in gesprek over verschillende thema's. Waar komen de woningen straks te staan en waar komen de wegen en fietspaden? Hoe richten we de buitenruimte in? Waar komt ruimte voor spelen en ontmoeten? We hebben verschillende opties met elkaar besproken en kregen mooie reacties op de plannen. Deze eerste bijeenkomst ging over deel Zuid van de wijk. Op 13 juni gaan we met deel midden en Noord aan de slag. Op 9 juli presenteren we vervolgens het concept stedenbouwkundig plan aan de hele wijk. Benieuwd naar wat er is besproken op 23 april? Bekijk hier het verslag
  Lees meer
 • 21 apr 2022
  Bouw met ons mee op 23 april!
  Denkt u mee over de toekomst van de wijk? Stap voor stap werken we de plannen verder uit. Nu gaan we kijken naar meer details. Waar komen de woningen straks te staan en waar komen de wegen. Hoe richten we de buitenruimte in? Dit doen we in het stedenbouwkundig plan. En u kunt weer met ons mee doen! De eerste bijeenkomst gaat over deel Zuid van de wijk. Ook als u in deel Midden of Noord woont, kunt u meedoen. De opmerkingen van de eerste bijeenkomst nemen we namelijk ook mee naar de andere delen van de wijk. U bent welkom op 23 april in Wijkcentrum Heechterp Schieringen aan de Egelantierstraat 5. Bekijk hier de nieuwsbrief met alle informatie
  Lees meer
 • 20 apr 2022
  Foto-expositie en fotoboek 'Welkom in Heechterp'
  ‘Welkom in Heechterp’ documenteert mensen in de rijkste wijk van Nederland. Binnen 10 jaar worden alle 24 driehoogflats in Heechterp gesloopt en vervangen door nieuwbouw. Deze ingreep heeft een enorme impact op de wijk, maar vooral op de bewoners. Voor fotografen Menno de Boer, Ton Groot Haar, Dineke Kaal en Elske Riemersma van Fotocollectief Leeuwarden was dit de aanleiding voor het fotoproject 'Welkom in Heechterp'. De foto’s worden binnenkort getoond op twee exposities in Leeuwarden en er komt een fotoboek. De eerste expositie vindt plaats in het Historisch Centrum Leeuwarden, van 23 april t/m 14 oktober 2022. De foto’s van ‘Welkom in Heechterp’ worden in de wijk geëxposeerd van 21 mei t/m 3 juli 2022. Alle acht pleintjes in Heechterp krijgen een eigen expositie. Het fotoboek ‘Welkom in Heechterp. De rijkste wijk van Nederland’ verschijnt op 21 mei 2022. In de hele maand juni vinden in het weekend activiteiten in de wijk plaats. Meer weten? Welkom in Heechterp
  Lees meer
 • 21 mrt 2022
  Nieuwsbrief maart
  Afgelopen week viel bij bewoners in de wijk en omwonenden de nieuwsbrief van maart op de mat. De nieuwsbrief is weer bezorgd door het Bewoners Bedrijf Heechterp Schieringen. Een mooie samenwerking waar we blij mee zijn! Bekijk hier de nieuwsbrief 
  Lees meer
 • 15 mrt 2022
  Overleg met contactgroep Heechterp
  Op 15 maart kwamen we weer samen met de contactgroep Heechterp. HKB en Dorenbos stelden zich voor aan de deelnemers. Ook bespraken we samen de aandachtspunten voor het organiseren van bijeenkomsten voor de wijk in aanloop naar het stedenbouwkundig plan. Het was weer een geslaagde bijeenkomst.
  Lees meer
 • 1 mrt 2022
  HKB en Dorenbos werken stedenbouwkundig plan uit
  De bureaus voor het uitwerken van het stedenbouwkundig plan zijn bekend. HKB en Dorenbos Architekten werken samen met Elkien, de gemeente Leeuwarden, Huurdersplatform Nieuw Elan en bewoners uit de wijk het Masterplan verder uit naar een stedenbouwkundig plan. Hiervoor organiseren we dit voorjaar bijeenkomsten. We gaan dan graag over de verschillende thema's met elkaar in gesprek.
  Lees meer
 • 11 feb 2022
  Overleg met contactgroep Heechterp
  Op donderdag 10 februari spraken de gemeente, Huurdersplatform Nieuw Elan en Elkien weer met de contactgroep. De contactgroep is een vertegenwoordiging van bewoners uit de wijk. In dit overleg nemen we hen mee in de stappen die we nemen in de voorbereiding richting de wijkvernieuwing. Als oren en ogen van de wijk, weten de bewoners het beste wat er speelt.  Tijdens dit overleg bespraken we de voortgang van de nieuwbouw van de Wilgenflat en de aanpak voor het participatieproces.
  Lees meer
 • 29 nov 2021
  Inloopbijeenkomst presentatie Masterplan
  Op zaterdag 27 november organiseerden we een inloopbijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst presenteerden we het Masterplan. Helaas konden de feestelijke activiteiten door de coronamaatregelen niet doorgaan. Bewoners konden in het wijkcentrum de maquette van de wijk bekijken en vragen stellen. Bekijk hier het Masterplan Heechterp 
  Lees meer
Toon meer
Toon minder

Vragen

 • Goed dat er veel aandacht komt voor fietsers en voetgangers, maar hoe blijven straks alle bestaande en nieuwe woningen goed bereikbaar voor auto’s?
  In het Masterplan gaan we in op het thema “wegen” met toekomstige fiets- en wandelpaden. Het aantal straten voor auto’s wordt beperkt. Parkeren kan straks op parkeerplaatsen op centrale plekken in de wijk. In de volgende fase wordt dit ook verder uitontwikkeld. Ideeën van bewoners nemen we hierin mee.
 • Blijven de stratenpatronen hetzelfde?
  Ja, deze blijven grotendeels hetzelfde. De riolering en overige leidingen zijn een aantal jaren geleden waar nodig vervangen of aangepast.
 • Hoe gaan jullie om met de bomen in de wijk?
  De bestaande waardevolle bomen en groene hoven worden zoveel mogelijk behouden. Bomen die ziek zijn of er heel slecht aan toe zijn, halen we weg. We weten nu nog niet welke bomen dat zijn.
 • Ik woon in de wijk. Hoeveel overlast krijg ik?
  Slopen en bouwen zonder overlast gaat helaas niet lukken. Wel wordt er gekeken hoe dit zoveel mogelijk beperkt kan worden. De bewoners rondom het te slopen deel ontvangen op tijd informatie over de sloop en bouw.
 • Is er genoeg aandacht voor goede fiets- en voetpaden met voldoende verlichting (veiligheid)?
  Dit nemen we mee in de volgende fase.
 • Kan er een “verhuiscarrousel” op gang worden gebracht tussen de bestaande rijwoningen en de nieuwe appartementen? Bijvoorbeeld alleenstaande ouderen in grondgebonden woningen en gezinnen in een appartement. Kunnen jullie daar iets in betekenen?
  We merken dat deze vraag vaker wordt gesteld vanuit de wijk. Elkien gaat samen met de gemeente en Huurdersplatform Nieuw Elan bekijken hoe we hiermee om kunnen gaan. Het zou mooi zijn dat voor iedereen die in Heechterp wil blijven wonen, dit ook mogelijk is.
 • Hoe wordt straks de afvalinzameling gedaan?
  In de volgende fase kunnen we hier meer over zeggen.

Nieuws

Schrijf u in voor de nieuwsupdate en blijf op de hoogte over alle ontwikkelingen van Heechterp Vernieuwt!