Overleg met contactgroep Heechterp

Op donderdag 10 februari spraken de gemeente, Huurdersplatform Nieuw Elan en Elkien weer met de contactgroep. De contactgroep is een vertegenwoordiging van bewoners uit de wijk. In dit overleg nemen we hen mee in de stappen die we nemen in de voorbereiding richting de wijkvernieuwing. Als oren en ogen van de wijk, weten de bewoners het beste wat er speelt.  Tijdens dit overleg bespraken we de voortgang van de nieuwbouw van de Wilgenflat en de aanpak voor het participatieproces.