Bestemmingsplan Heechterp Vernieuwt is klaar!

De gemeenteraad van de gemeente Leeuwarden was al blij met het stedenbouwkundig plan voor Heechterp Vernieuwt. Op woensdag 27 september ging de gemeenteraad ook akkoord met het bestemmingsplan. Een mijlpaal!

Wat is het verschil tussen een stedenbouwkundig plan en een bestemmingsplan?
Een stedenbouwkundig plan is eigenlijk een soort blauwdruk voor hoe een gebied er in de toekomst uit moet zien. Het gaat over waar gebouwen, wegen, parken en ander groen moet komen. Of waar ruimte komt voor ontmoeten, spelen en bewegen. In een bestemmingsplan omschrijft de gemeente waarvoor de grond en gebouwen gebruikt mogen worden en welke andere ontwikkelingen er in de toekomst mogen komen. Nu het bestemmingsplan klaar is, betekent dit dat de plannen ook juridisch zijn geregeld en vergunningen voor het bouwen kunnen worden aangevraagd.

De komende tijd werkt de gemeente verder aan het inrichtingsplan voor Heechterp
Hierin worden de plannen die we samen met bewoners hebben gemaakt verder in detail uitgewerkt