Duurzame warmtevoorziening voor Heechterp

De nieuwbouwwoningen in Heechterp worden straks verwarmd door een collectieve en duurzame warmtevoorziening. Dat is het gezamenlijke plan van de Gemeente Leeuwarden, Bouwgroep Dijkstra Draisma en Elkien. Samen onderzoeken we hoe we op een duurzame en betaalbare manier warmte kunnen leveren aan de inwoners van Heechterp. De bestuurders van de samenwerkende partijen ondertekenden op maandag 29 januari een intentieovereenkomst.

Oprichting gezamenlijk warmtebedrijf
In de Intentieovereenkomst is de manier waarop partijen in de ontwikkelfase samenwerken vastgelegd. Dit gaat bijvoorbeeld over de verdeling van werkzaamheden en kosten, de organisatie en de planning. Aan het eind van de ontwikkelfase wordt een besluit genomen over de oprichting van een gezamenlijk warmtebedrijf.

Wet Collectieve Warmte
Vooruitlopend op de nieuwe Wet Collectieve Warmte wil de gemeente een publieke rol in het warmtenet vervullen. Omdat warmte wordt gezien als een belangrijke nutsvoorziening, gaat de wet er vanuit dat warmtenetten in de toekomst voor minimaal 50% in eigendom zijn van een publieke partij. In Heechterp wordt dit ingevuld door middel van een publiek-privaat samenwerkingsverband (PPS).