Eerste woningen tijdelijk verhuurt door Gapph

Per 1 november is het Sociaal Pakket bij sloop afgekondigd voor deel Zuid van de wijk. Dit betekent dat bewoners uit fase 2, 3 en 4 nu bij verhuizing recht hebben op de verhuiskostenvergoeding. De eerste bewoners die niet in de wijk willen blijven wonen zijn al verhuist.

Hierdoor komen er woningen leeg te staan. Omdat we niet willen dat de woningen die nu leeg komen te staan onbewoond blijven tot aan de sloop, worden deze woningen tijdelijk verhuurt door Gapph Vastgoedbeheer. Gapph Vastgoedbeheer helpt Elkien met het veilig en leefbaar houden van tijdelijk leeggekomen woningen in de wijk. Gapph verhuurd deze woningen tijdelijk via de leegstandswet. Zij zoeken hiervoor bewoners die bijdragen aan een prettige leefomgeving.

Gapph heeft de eerste woningen verhuurd! De nieuwe bewoners zijn erg blij met hun tijdelijke woning.