HKB en Dorenbos werken stedenbouwkundig plan uit

De bureaus voor het uitwerken van het stedenbouwkundig plan zijn bekend. HKB en Dorenbos Architekten werken samen met Elkien, de gemeente Leeuwarden, Huurdersplatform Nieuw Elan en bewoners uit de wijk het Masterplan verder uit naar een stedenbouwkundig plan. Hiervoor organiseren we dit voorjaar bijeenkomsten. We gaan dan graag over de verschillende thema’s met elkaar in gesprek.