97% van de bewoners in deel Zuid stemt in met sloop

De huisbezoeken in het zuidelijk deel van de wijk zijn afgerond
Tijdens deze huisbezoeken hebben we samen met de bewoners gesproken over de sloop- en nieuwbouwplannen. En over de persoonlijke situatie en woonwensen van de bewoner. Ook hebben we gevraagd of de bewoner instemt met de sloopplannen. Dit is allemaal vastgelegd in het bewonersdocument.

Maar liefst 97% van de bewoners in deel Zuid heeft ingestemd met de sloop van hun woning
Elkien heeft met Nieuw Elan afgesproken dat minimaal 70% van de bewoners in moet stemmen met de sloop van hun woning. Dan mogen de plannen uitgevoerd worden. Theda Heijs van Nieuw Elan heeft de bewonersdocumenten gecontroleerd. Zij heeft geteld hoeveel bewoners akkoord zijn met de plannen en hoeveel er tegen zijn.

Per 1 november kondigen wij het Sociaal Pakket bij sloop af voor fase 2, 3 en 4
De bewoners van deze fases hebben hierover bericht van ons ontvangen. Wij kondigen het Sociaal Pakket voor heel deel Zuid in één keer af. Dit betekent dat alle bewoners uit deel Zuid bij verhuizen recht hebben op de verhuiskostenvergoeding. Binnen het zuidelijk deel is het mogelijk om te verhuizen naar de nieuwe Wilgenflat. Of naar een andere plek binnen dit deel van de wijk. Fase 2 krijgt als eerste urgentie. Daarna fase 3 en 4. Urgentie op het overige bezit van Elkien krijgt u vanaf een jaar voordat de sloop in uw fase start.