Nieuwsbrief juni 2024 - bewoners fase 1 t/m 4

De bewoners van huurwoningen van Elkien in fase 1, 2, 3 en 4 hebben in juni een mail ontvangen met een nieuwsbrief over de stand van zaken in de wijk en de ontwikkelingen van fase 2.

In deze nieuwsbrief leest u onder andere dat de Wilgenflat is opgeleverd en dat er gewerkt wordt aan de aanleg van de eerste buurttuin. Ook staat erin dat gestart is met de voorbereidingen voor sloop van fase 2, dat de Beukenstraat (deels) is afgesloten tijdens de werkzaamheden en dat er eind september een informatiebijeenkomst is voor toekomstige bewoners over de nieuwbouw van de tweede fase.

Bekijk hier de nieuwsbrief