Huurders Elkien

De 24 portieketageflats met 576 woningen van Elkien voldoen niet meer aan de eisen van deze tijd. Samen met de gemeente Leeuwarden maakten we een toekomstvisie voor Heechterp. We maken Heechterp klaar voor de toekomst. Samen met bewoners werken we aan een wijk waar het prettig en betaalbaar wonen is. Waar jong en oud zich thuis voelt.

Op dit moment zijn de woonvelden, bouwblokken, bijna allemaal gelijk aan elkaar. In het nieuwe Heechterp komt meer afwisseling. Per woonveld combineren we verschillende woningtypen. Zo krijgt de nieuwe wijk een mix van verschillende, betaalbare huurwoningen. Het grootste gedeelte daarvan is bedoeld voor de groeiende groep van 1 en 2 persoons huishoudens. Maar ook gezinswoningen krijgen een plek. De nieuwe woningen hebben geen gasaansluiting en worden energiezuinig.

 

Hoeveel woningen komen er terug?

We slopen 576 portiekwoningen en bouwen 532 sociale huurwoningen terug in Heechterp. De rest van de sociale huurwoningen bouwt Elkien op een andere plek in Leeuwarden terug. Het hele aanbod aan sociale huurwoningen in Leeuwarden blijft daardoor gelijk.

Zo krijgen we in Heechterp de ruimte voor meer verschillende woningtypen voor meerdere doelgroepen. Actuele ontwikkelingen en inbreng van bewoners kunnen nog invloed hebben op deze plannen.

Welk type woningen komen er in het nieuwe Heechterp?

We bouwen een mix van grondgebonden woningen en appartementen. Dit is het plan dat er nu ligt:

Wat is het Sociaal Pakket bij sloop en wanneer gaat dit in?

Elkien en Huurdersplatform Nieuw Elan weten dat het slopen van een woning (en alles wat daarbij komt kijken) een grote gebeurtenis is voor bewoners. We doen ons uiterste best om dit zo goed mogelijk te laten verlopen. Samen met Nieuw Elan maakten we hier heldere afspraken over. Deze zijn vastgelegd in het Sociaal Pakket bij sloop.

Wanneer gaat het Sociaal Pakket in?
De plannen in Heechterp voeren we per fase uit. Daarom wordt het Sociaal Pakket ook in delen afgekondigd. Zo worden fase 2, 3 en 4 aan elkaar gekoppeld voor de 70% akkoord en het afkondigen van het Sociaal Pakket. Tijdens de huisbezoeken bespreken we de persoonlijke situatie en wensen van de bewoners. Bewoners uit fase 2, 3 en 4 hebben na ingang van het Sociaal Pakket bij verhuizing recht op verhuiskostenvergoeding. Ongeacht waar ze naar toe verhuizen. Binnen deze fases is het mogelijk om te verhuizen naar de nieuwbouw aan de Wilgenstraat. Of naar een andere plek binnen deel Zuid van de wijk. Fase 2 krijgt als eerste urgentie. Daaropvolgend fase 3 en 4. Urgentie op het overige bezit van Elkien is van toepassing op de fase die aan de beurt is.

De bewoners uit de andere fases (fase 5 t/m 9) komen later aan bod. Wanneer? Dat ziet u in deze voorlopige planning. Dit betekent dat de afkondiging van het Sociaal Pakket voor deze fases ook later komt. Bewoners uit deze fases, die eerder in aanmerking willen komen voor de nieuwbouw in Heechterp, krijgen voorrang zonder recht op het Sociaal Pakket.

Spelregels voor toewijzing

  • U krijgt voorrang voor een woning op uw eigen plek. Dit is in de fase waar u nu woont;
  • Per fase wordt er voorrang (urgentie) gegeven;
  • Uw woonduur en de passendheidstoets is ook bepalend in de voorrang;
  • Iedereen die dat wil mag terugkeren in de wijk;
  • Er is steeds aandacht voor de individuele situatie van de bewoners.

Bekijk hier de stappen van het Sociaal Pakket bij sloop

Wat is de volgorde voor de wijkvernieuwing? Wanneer wordt mijn woning gesloopt?

We kunnen ons goed voorstellen dat u graag wilt weten wanneer uw woning wordt gesloopt. Nu de plannen concreter worden hebben wij de voorlopige planning een update gegeven. In onderstaand overzicht ziet u de voorlopige planning voor de uitvoering van de sloop en nieuwbouw. Dit doen we per fase. Op deze kaart ziet u in welke fase uw woning ligt. We zijn gestart met nieuwbouw in fase 1 en werken daarna de komende 10 jaar van Zuid naar Noord.

Klik op de afbeelding voor een grotere afbeelding.

Vragen aan Elkien

Wijkvernieuwing 
Voor al uw vragen over de wijkvernieuwing kunt u terecht bij Daniëlle van der Wei van Elkien. Zij is als Projectleider Sociaal betrokken bij Heechterp.
U kunt haar bereiken tijdens kantooruren, behalve op vrijdag, op telefoonnummer 0513 635 705. Of stuur een e-mail naar klantenservice@elkien.nl 

Leefbaarheid 
Voor al uw vragen over leefbaarheid, overlast of zorgen over andere zaken kunt u terecht bij Suzan Salim. Zij is als Gebiedsregisseur betrokken bij Heechterp. U kunt haar bereiken tijdens kantooruren op nummer 0513 635 735. Of stuur een e-mail naar klantenservice@elkien.nl

Tamara van den Bosch is als Wijkbeheerder betrokken bij Heechterp. Voor vragen over het schoon, heel en veilig houden van de wijk kunt u bij haar terecht. U bereikt haar tijdens kantooruren op telefoonnummer 0513 635 735. Op woensdag is Tamara tot 12.00 uur bereikbaar.

Welke kosten vergoedt Elkien?

Zodra het Sociaal Pakket bij Sloop voor uw fase is afgekondigd heeft u recht op de verhuiskostenvergoeding.

  • U krijgt van ons een verhuiskostenvergoeding van €7.277,- (prijspeil 1 maart 2023). U ontvangt dit bedrag in twee delen. 20% van de verhuiskostenvergoeding krijgt u wanneer u naar een wisselwoning gaat. De andere 80% ontvangt u wanneer u terugkeert naar de nieuwe woning.
  • Verhuist u één keer? Dan ontvangt u 80% van de vergoeding als u de huur van uw huidige woning opzegt. De andere 20% krijgt u als u de woning volgens afspraak oplevert.
  • Wij geven u graag de tijd om een thuis te maken van uw nieuwe woning. Daarom betaalt u maximaal 30 dagen geen dubbele huur. Zo heeft u de tijd om te klussen en te verhuizen. U betaalt dan maximaal 30 dagen alleen de huur van uw nieuwe woning.
  • Heeft u hulp nodig bij het verhuizen of klussen? Dat kan! Wij kunnen de verhuiskostenvergoeding of een deel daarvan omzetten in hulp. Wilt u hier gebruik van maken? Dan kunt u dit aangeven bij de projectleider sociaal.

Afkondiging Sociaal Pakket bij sloop deel Zuid per 1 november

In het zuidelijk deel van de wijk heeft maar liefst 97% van de bewoners ingestemd met de sloop van hun woning
Elkien heeft met Nieuw Elan afgesproken dat minimaal 70% van de bewoners in moet stemmen met de sloop van hun woning. Dan mogen de plannen uitgevoerd worden. Theda Heijs van Nieuw Elan heeft de bewonersdocumenten gecontroleerd. Zij heeft geteld hoeveel bewoners akkoord zijn met de plannen en hoeveel er tegen zijn.

Per 1 november gaat het Sociaal Pakket bij Sloop in voor fase 2, 3 en 4
De bewoners van deze fase hebben hierover bericht van ons ontvangen. We kondigen het Sociaal Pakket voor heel deel Zuid in één keer af. Dit betekent dat alle bewoners uit deel Zuid bij verhuizen recht hebben op de verhuiskostenvergoeding. Binnen het zuidelijk deel is het mogelijk om te verhuizen naar de nieuwe Wilgenflat. Of naar een andere plek binnen dit deel van de wijk. Fase 2 krijgt als eerste urgentie. Daarna fase 3 en 4. Urgentie op het overige bezit van Elkien krijgt u vanaf een jaar voordat de sloop in uw fase start. Dit betekent dat u voor een woning van Elkien voorrang heeft op andere woningzoekenden.

Wanneer kan ik meepraten over de inrichting van mijn woonveld?

We werken nu van Masterplan naar stedenbouwkundig plan. In het Masterplan staan alle kaders, in het stedenbouwkundig plan beschrijven we waar wonen, groen, water, spelen, ontmoeten, verkeer en parkeren etc. komt. Als het stedenbouwkundig plan klaar is, maken we per fase een plan voor de inrichting. Hierin kunnen bewoners die terugkeren in de fase met ons meedenken.

Huurdersplatform Nieuw Elan

Huurdersplatform Nieuw Elan is regelmatig aanwezig in het infopunt aan de Archipelweg 214. Kennismaken met de mensen van Huurdersplatform Nieuw Elan? U bent van harte welkom! Zij worden nauw betrokken bij de plannen en kunnen uw vragen hierover ook beantwoorden. Wilt u weten wat Nieuw Elan voor u kan betekenen? Of wanneer zij aanwezig zijn in het infopunt? Neem dan een kijkje op hun website.

Website Huurdersplatform Nieuw Elan